hình ảnh Khang Điền phát triển khu dân cư Phong Phú 2 Bình Chánh

Dự án nhà ở của Khang Điền nằm trong chủ trương quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phong Phú 2, Bình Chánh với diện tích 147 ha. Theo đó, Khang Điền sẽ đầu tư phát triển khu dân cư Phong Phú 2, Bình Chánh mang tên The Green Village Khang Điền

Thông tin quy hoạch dự án

Ngày 14/05/2009: UBND Tp.Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) đầu tư khu dân cư Phong Phú 2
Tháng 05/2010: Dự án được gia hạn thời gian thực hiện thêm 12 tháng
Tháng 05/2013: Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM thông báo chấm dứt văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án.
Năm 2015, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền quyết định mua lại một phần Công ty BCCI.
Năm 2018, Nhà Khang Điền thông qua kế hoạch phát hành 51,8 triệu cổ phiếu KDH để hoán đổi hơn 37 triệu cổ phiếu BCI. Chính thức sát nhập BCCI trở thành công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc và hủy niêm yết khỏi HoSE.
Theo đó, Khang Phúc là Công ty TNHH Một thành viên do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ theo hợp đồng sáp nhập. Với việc thâu tóm toàn bộ BCCI, Nhà Khang Điền tiếp nhận từ BCCI hơn 20 dự án, trong đó có Khu dân cư Phong Phú 2.

Thông tin tiến độ dự án

Tiến độ thu hồi đất: hoàn thành 44.4% tương ứng 57.475 ha.
Lập hồ sơ thỏa thuận chủ trương thu hồi đất: hoàn thành 100%.
Trình duyệt hồ sơ thỏa thuận thu hồi đất: hoàn thành 100%.
Đang tổ chức thi kết quả ý tưởng kiến trúc 1/2000, sau khi có kết quả cuối cùng trình duyệt lại NVQH 1/2000.
Lập hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch 1/500-TK4: hoàn thành 100%.
Lập hồ sơ đồ án quy hoạch 1/500-TK4: đang thực hiện.
 
Quy hoạch mặt bằng dự án The Green Village Khang Điền - Khu dân cư Phong Phú 2, Bình Chánh
Quy hoạch mặt bằng dự án The Green Village Khang Điền - Khu dân cư Phong Phú 2, Bình Chánh
Theo báo cáo mới nhất của Nhà Khang Điền - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 ghi nhận dự án Khu dân cư Phong Phú 2 dưới dạng bất động sản dở dang (gồm các dự án đang triển khai) thuộc nhóm Hàng tồn kho với 367,7 tỷ đồng. Theo phía Khang Điền, dự án The Green Village Khang Điền sẽ sớm được triển khai đầu tư nhằm xây dựng khu dân cư hiện đại đáp ứng nhu cầu cư trú và hoạt động kinh tế xã hội phù hợp xu hướng đô thị hiện nay.