hình ảnh Những chính sách xử phạt bất động sản có hiệu lực từ 2020 

Bắt đầu từ năm 2020 sẽ có nhiều chính sách mới về bất động sản được thi hành. Từ ngày 5/1/2020, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai chính thức có hiệu lực. Cùng Long Điền điểm qua những chính sách xử phạt bất động sản có hiệu lực từ 2020. 
 
Những chính sách xử phạt bất động sản có hiệu lực từ 2020
Những chính sách xử phạt bất động sản có hiệu lực từ 2020

Tăng mức xử phạt hành vi lấn, chiếm đất đai

Mức phạt hành chính mới đối với các hành vi lấn, chiếm đất đai được nâng lên cao và thể hiện chi tiết đối với từng mức độ vi phạm. 

Lấn, chiếm tại khu vực nông thôn

Đối với đất chưa sử dụng: 
  • 2 - 3 triệu đồng đối với diện tích lấn chiếm dưới 0.05 ha 
  • 3 - 5 triệu đồng đối với diện tích lấn chiếm từ 0.05 đến dưới 0.1 ha 
  • 5 - 15 triệu đồng đối với diện tích lấn chiếm từ 0.1 đến dưới 0.5 ha
  • 15 - 30 triệu đồng đối với diện tích lấn chiếm từ 0.5 đến dưới 1 ha
  • 70 triệu đồng triệu đồng đối với diện tích lấn chiếm từ 1 ha trở lên
Đối với đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất: phạt 120 triệu đồng với diện tích lấn chiếm từ 1 ha trở lên. 
Đối với đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất: phạt 150 triệu đồng với diện tích lấn chiếm từ 1 ha trở lên. 

Lấn, chiếm tại khu vực đô thị

Hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp thì phải chịu mức xử phạt cao gấp 2 lần mức xử phạt với loại đất tương ứng tại khu vực nông thôn. Mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng với cá nhân và không quá 01 tỷ đồng với tổ chức có hành vi vi phạm.

Sử dụng đất trồng lúa sai mục đích

Theo chính sách xử phạt mới, các hành vi sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa sai mục đích như chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sẽ bị phạt tiền từ  3-70 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất chuyển mục đích trái phép. 

Đối với các hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở sẽ bị phạt hành chính đến 500 triệu đồng với cá nhân và 1 tỷ đồng với tổ chức vi phạm. Ngoài ra, cá nhân hoặc tổ chức đó phải có trách nhiệm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Mua bán đất đai không có sổ đỏ

Thời gian không sang tên sổ đỏ trong 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng ở nông thôn, gấp 2 lần nếu ở thành thị.
Thời gian không sang tên sổ đỏ quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng, gấp 2 lần nếu ở thành thị.

Các tổ chức vi phạm các hành vi trên sẽ bị xử phạt với các mức phạt gấp đôi so với đối tượng cá nhân vi phạm. Tổ chức mua bán đất không có sổ đỏ ở khu vực đô thị có thể bị phạt hành chính lên tới 20 triệu đồng. 

Không sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng quyền sử dụng 

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì phải đăng ký biến động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra biến động. Việc không sang tên hoặc chậm sang tên sổ đỏ sẽ bị xử phạt hành chính. 

Khu vực nông thôn: Trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng. Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn bị phạt từ 2 - 5 triệu đồng.
Khu vực đô thị: Mức xử phạt cao gấp 2 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định với khu vực nông thôn.

Đối với các đối tượng vi phạm là tổ chức thì các mức phạt gấp 2 lần so với các mức phạt trên, tối đa lên tới 20 triệu đồng. 

Hành vi bỏ hoang đất không sử dụng trong thời gian dài

Hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục sẽ bị xử phạt hành chính. 
Mức phạt với đối tượng vi phạm là cá nhân: 
 
Diện tích đất bỏ hoang Mức xử lý vi phạm
Dưới 0.5 ha 500.000 đến 1 triệu đồng
Từ 0.5 đến dưới 3 ha Từ 1 - 3 triệu đồng
Từ 3 ha đến dưới 10 ha Từ 3 - 5 triệu đồng
Từ 10 ha trở lên Từ 5 - 10 triệu đồng

Với đối tượng vi phạm là tổ chức, mức xử phạt sẽ tăng lên gấp đôi, tối đa không quá 20 triệu đồng. 
Trên đây là một số chính sách xử phạt mới về bất động sản được bắt đầu thi hành từ năm 2020. Tham khảo thêm nhiều kiến thức bất động sản mới tại Blog Kiến Thức của website Long Điền.
Tags